Šoustání kůže (Léčitelství IV)

13. června 2011 v 10:05 |  Seriály - když to bylo na dýl... (archivní články)

Věk kmetský (u žen od 45let, u mužů od 55)

Kdo nikdy nemocen nebyl, dosahuje obyčejně vysokého věku a protož hleďme, uchrániti se před nemocemi a tak můžeme dosáhnouti vysokého věku. Výtržnosti v živobytí jakéhokoli spůsobu, nestřídmost v jídle, pití a pohlavním obcování, vstupování v stav manželský ve věku příliš mladém, bída a nouze, duševní trápení, převelké namáhání, nespaní, nedůstatek odpočinku, pálené nápoje u velké míře, dlouhé nemoci - to še přivádí kmetství záhy.

V kmetství se z těla více tratí než tělo přijímá a tak pozbývají ústrojí tělesná síly a pružnosti nemohouce tak dobře sloužiti jako dříve. Tělo hubne, páteř se křiví, kůže je suchá, vetchá, ráskovitá, lupin více, hlava se třese a klesá ke hrudi, vlasy šediví, zuby padají; mozek se tratí a voda ve v něm tvoří, smyslové jsou slabší, tepny jsou tuhé, dech se krátí, paměť je slabá.

Kmet, může-li, hlediž sobě pohodlí tělesného; pij dobré víno mírně, nenamáhej se ani tělesnou, ani duševní prací, chraň se nepříjemného pohnutí mysli a chlipných myšlének. Děti a vnukové nechť obveselují samotu jeho.

Potrava buď živná, lehce zažitelná; dobré polívky; vejce na měkko, sedaná masa, dobré jitrnice a uzenky, měkké pečeně, zvěř, drůbež, krupičná jídla, dobré pečivo, pivo, mléko, dobrá bílá káva, víno - to jsou kmetům příhodné věci, ovšemť jen zámožnějším; chudí se musí obmeziti jak mohou, avšak z toho následuje; že má každý člověk dbáti na zadní kola a kdo své děti dobře vychovává, zajisté se o své kmetství tím nejlépe postará.

I v nejchudších rodinách nacházíváme letité lidi, a trochu mléka, kousek másla, nějakou žemličku, ano i zde onde kuře, slepici nebo něco podobného z masa, skleničku dobré pálenky nebo piva, to nalezne každý hodný syn i každá hodná dcera pro svého stařičkého otce neb matku.

Oděv starců nechať jest teplejší, poněvadž nemá tělo tolik teploty jako dříve, a protož se musí teplota tělesná pečlivě při těle udržovati...

... Teplé koupele a v nich náležité šoustání kůže, mydlení, aby se lupiny odmočily, jsou v kmetském věku velmi důležité. Ložnice buď stranou, aby bylo spaní pokojné.

Nemožnost

Při nemožnosti buď se pohlavní pud již neozývá, aneb se ještě ozývá. Neduh tento mívá půod v nějaké nemoci buď pohlavních aneb jim sousedních údů, anebo přiichází z přílišného požívání, z převelkého namáhání tělesného neb duševního, z přílišné strasti a truchlivosti, od přerozličných nemocí tělesných. Výtok semene je bezvolný, každý pokus, přiblížiti se, unavuje velice a je bez účinku, na plodidlech je často zimu cítit. Z toho přichází u méně rozumných mužů těžkomyslnost a zádumčivost a ozývá-li se často pohlavní pud, aniž je možno jej ukojiti, přidávají se k tomu ještě jiné neduhy.
Při této nemoci musíme příčiny její odstraniti, tělo přiměřeně chovati, a duševní jitření ukojiti, varovati se pokusů k přiblížení se, dokud se úd zase neutuží, a především chrániti se všech pohlavní sílu rozněcujících věcí, které skoro nikdy nic platny nejsou.

Nespaní

Nespaní může být u člověka jenom na krátce z rozčilenosti mozkové, a takové nepotřebuje žádného léčení; anebo může býti trvalé a soužívá pak člověka velice.
...
Abychom takovému zlu předešli, odstraňme příčiny jeho - což se ovšem snadno řekne. Jakž ale má na př. bývalý boháč, jenž proto spáti nemůže, že schudnul, příčinu tuto odstraniti? - Spořádejme spůsob svého živobyjí, ukojme ducha moudrým rozjímáním a přátelskou domluvou, upokojme mysl než jdeme spát, pijme chladivé nápoje před spaním, vodu, citronádu, mražené; vyprázdnění života (břicha, pozn.J) neobmeškejme.

Ospalost

Ospalost, pakli se po delší čas na čloěku ukazuje, bývá vždycky zlá nemoc. U kmetů je ovšem přirozená, a po velkém trmácení tělesném neb duševním, aneb jestli jsme ztratili mnoho krve, přichází též - taková však ospalost pomine, když si řádně odpočineme a se posilníme...
Ospalost však taková, kde člověk ze bdění náhle v spaní upadá, které však ho nesílí, je neduh, a to zlý neduh, poněvadž je obyčejně následek nezhojitelných nemocí mozkových, anebo začátek blbosti. Nepomůže-li studené polévání nemocného, přiměřené působení na mysl jeho, tření kůže a koupání, aby nemocný ponenáhlu ospalosti odvykl, pak je tato znamením nezhojitelné nemoci.
(Znal jsem jednu ženu, jež spala plných čtrnáct dní.)

Závěrem zase pár diagnózek...

Osypky
Oznobení
Ozhřivka a červ
Písek v moči
Popudlivosť, nedůtkliosť
Polkne-li se něco zdraví škodlivého
Předměty cizí v těle
Psotník
Puchýřina
Třeštění

Holt dřív hodně šíleli, málo věděli a málo se myli.
Jinak by lékařská kniha byla snad poloviční... :)


Jsem ještě dlužna rozluštění hádanky, co je měsíčné chybné.
Kdo hádal nepravidelnou menstruaci, dovtípil se správně -
že v léčitelském rádci sotva bude řeč o nájemném :)

Tak zase příště!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Martin | 13. června 2011 v 23:31 | Reagovat

bývalý boháč, jenž proto spáti nemůže, že schudnul :-D
nebo opalost je neduh, nebo začátek blbosti... :-D To jsou moudra :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.