Chci ho elektrisovati!

17. června 2011 v 11:10 |  Seriály - když to bylo na dýl... (archivní články)
O jazyku
Jazyk leží v hubě a je přirostlý na dně úst na kosti jazykové.
Slouží chuti, kromě toho však též při žvjkání, polykání, mluvení ano i hmatání,
špička jazyka totiž je pro hmat nejcitlivější částka celého těla.
Jazyk záleží ze svalů, totiž z masa a je povlečen blánou slizovou, která vylučuje sliz.

O hlase
... V ohryzku tvoří se hlas netoliko u člověka, nýbrž také u zvířat, avšak jediný člověk
může mluviti.
... Že jediný člověk mluviti může, záleží v tom, že je duše jeho schopna mysliti, neboť
mají i zvířata nástroje k provozování hlasů a u ptáků zpěvných jsou nástroje tyto ještě dokonalejší
nežli u člověka, avšak zvířata nemohou mysliti a usuzovati, a proto se nemohou povznésti k mluvení.
Co papouškové nebo špačkové žvatlají není mluva.
Ježto však u blbých lidí mozek více neb méně je nedokonalý, proto takoví lidé vždy špatně,
a to více nebo méně špatně mluví, což se řídí dle velikosti neduhu mozkového.

O plodění
... Obyčejně spisovatelé úzkostlivě se varují o těchto věcech psáti, aby prý se mládež nezkazila,
a že se to nesluší a kdesi cosi. To jest malicherná choulostivost, a já se nikoliv neostýchám
o nástrojích rozplozovacích lidských a o plodění tolik zde povědíti, mnoho-li je potřeba,
aby čtenář o těch věcech náležitého nabyl pojmu.
Neníť knížka tato pro děti psána, nýbrž pro dospělé, a věřte, přátelé! Kdyby dívky naše,
pannami se sta vše, řádně a důkladně o svém povolání ženském poučeny byly, zajisté by méně
neplechy mezi nimi stávalo neži teď, kdežto se i samy matky stydí, dcerám na př. povědíti,
co znamená měsíční čas.
Ovšemť mnohá to sama skoro neví, jakž to má vysvětliti dceři!
...
Muži plodí, kdežto žena plod živí, k dospění přivádí a rodí.

Diagnózy:

Fíky
Fík, po latinsku condyloma, je masitá bradavice, která vyrůstá po nakažení na pohlavních údech.
Bradavic takových nachází se u mnohých nemocných, kteří se zanedbali, nesmírná hojnosť
a kromě údů pohlavních obrůstají řiť a všecky sousední částky tak silně, že někdy celá ta pohlavní krajina vypadá,
jakoby ji bradavicemi posel. Ano i v hrdle, v ústech ba i v oku nacházejí se někdy fíky.
Fíky však jsou dvojí, totiž špičaté a široké. Obojí však jsou následek nakažení přijičného čili francouzské nemoci,
když se tato hned z opčátku vyléčiti nedá.
První tedy věc, aby se fíky zhojily, je vyléčení přijice. Je-li tato zhojena, bude léčení fíků snadnější.
Léčení však záleží v tom, že se špičaté fíky bez milosti ostříhají a ty rány se připálí buď pekelným kamínkem, anebo
rozpuštěninou níže udanou.
Široké fíky nedají se stříhati, ty musíme tedy až do vyhojení potírati jednou za den rozpuštěnou rtutí zžíravou,
pomocí štětičky z rozžepeného plátna, která se po potírání zahodí.

Hlísty
Hlísty jmenujeme cizopasná zvířátka, v těle lidském se zdržující. Hlístů žije v lidech mnoho druhů.
Nejznámější jsou škrkavky, pak srnice a tasemnice. Co se má proti nim dělati, je povědíno v článcích, o těchto zvířatech jednajících.
Krom těchto jmenovaných červů žijí však ještě jiní v těle lidském; někteří totiž v mozku, jiní ve vředech, ještě jiní mezi zuby, ve střevách, v mase, v játrách, plících, ledvinách, pod koží.
O těchto hlístech zmíníme se jen povrchně, a to proto, že jsou někteří tak malincí, že je není možno ani viděti, jiní zase nepůsobí tělu obtížnosti; člověk o nich ani neví a jen po smrti jeho nacházejí se jeho vnitřnostech, a konečně byť se i o mnohých hlístech ědělo, nemáme nižádných prostředků, abychom něco proti nim zaříditi mohli. Kdož by na př. chtěl něco podniknouti proti hlístům v mozku anebo v játrách, jichžto se někdy na miliony nachází?
Proti takovým hlístům je nejlépe pečovati, abychom jich nedostali a to dokážeme, když jíme čistou a čerstvpu potravu;
zkažených, páchnoucích a nečistých krmí nepožívajíce.
Byl jsem při otvírání jedné staré chudé ženy, která měla v játrách miliony kulovitých, bezhlavých hlístů.

Hostec, rheumatismus
Přečasto slýcháe mluviti od lékařů a nelékařů o rheumatismu, jenž sluje dobrým staročeským slovem: hostec.
Podstatu nemoci této, to jest: v čem vlastně záleží - neznáme.
... Víme jen toliko, že přichází z nastuzení a uchvacuje ústroje pohybovací, totiž svaly, svazy, klouby a také kosti.
Jest pravdě podobno, že je příčina hostce nějaká změna krve, spůsobená tím, že se kůže těla nastudila a neschopnou se stala vylučovati to, co má (pot atd.). Nastuzení však děje se buď pod širým nebem, nebo v příbytcích, kde vítr táhne, nebo kde panuje vlhko a chladno, ano i v noci, spadne-li s těla pokrývka; proče se na jaře a na podzim hostec co nejvíce okazuje.
Jeden knihtiskařský faktor v Jindřichově hradci ležel už přes tři neděle na hostec a každé pohnutí bylo mu náramně traplivé. I požádal konečně také mne, abych ho navštívil. Věda už nač stůně, vzal jsem sebou elektrický přístroj. Přišed k němu a promluviv, pravil jsem mu, aby přilehnnul blíže k pelesti, že ho chci na zádech elektrisovati.
On se chtěl obráti, ale pro náramnou bolest nemohl. Já ho tedy za pomoci jednoho přítomného pána na prostěradle k pelesti přitáhnul a trochu obrátil, při čemž nemocný bolestně hekal. Pak jsem pustil elektrický proud po celých zádech nahoru a dolů. Nahlížeje, že by dost bylo, ustal jsem a pravil jsem pak nemocnému, aby polehl dále od kraje.
- "To není možno."
pravil nemocný. - "Musíte to aspoň zkusiti, abychom viděli, zdali elektřina účinek vyvodila," napomenul jsem ho. Nemocný napnul vši sílu a hle! - mrsknul sebou jako ryba dále od pelesti. --"To se děje zázrak!" zvolal na to celý ustrnulý. - "Teď sedněte!" velel jsem já. - "I co vám to napadá!" zvolal on, "to není dokonce možno!" - "Zkuste to jenom," napomínal jsem, "pomohu vám" - a při tom jsem ho vzal za ruku, ale nic jsem netáhl. Nemocný se sebral a sedl beze vší bolesti, jakoby nikdy nebyl stonal. Jaké divení to bylo, může každý pomysliti. - Za několik dní na to byl faktor zas už v práci.

Opět dáme kviz :)

Zálupka nemocná je

a) kůžička vpředu na mužském údu čili na pyji
b) víčko oční
c) bradávka prsní

No? :):):)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Martin | 18. června 2011 v 6:44 | Reagovat

Faktor jede z prace a naramne se bavi :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.